Kontakt

/ ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00 – 874 Warszawa
strona internetowa: https://www.gddkia.gov.pl

/ REPREZENTANT ZAMAWIAJĄCEGO

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
strona internetowa: https://www.gov.pl/web/gddkia-krakow

/ WYKONAWCA

Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
tel. +48 61 864 93 00;
fax +48 61 864 93 01
e-mail: info.pl@sweco.pl
strona internetowa: https://www.sweco.pl/

/ JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA PROJEKT

Sweco Polska Sp. z o.o.
Odział w Katowicach
ul. Bracka 28, 40-858 Katowice
tel. +48 32 607 32 80
fax +48 32 209 44 00