Spotkanie informacyjne

W dniach 14.09 -16.09.2021r. odbędą się spotkania informacyjne dotyczące Opracowania studium korytarzowego dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka-Chyżne”. Na spotkaniach zainteresowani będą mieli możliwość indywidualnej rozmowy z Projektantem na temat inwestycji.

DOKŁADNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ

14.09.2021r., godz: 16:00-18:00 w budynku OSP Spytkowice 13 34-745 Spytkowice

  • Dyżur projektanta 10:00 do 13:00 oraz 14:00 – 18:00

15.09.2021r., godz: 16:00-18:00 w budynku OSP Raba Wyżna 66 34-721 Raba Wyżna

  • Dyżur projektanta 10:00 do 13:00 oraz 14:00 – 18:00

16.09.2021r., godz: 16:00-18:00w budynku OCK ul. 3 Maja 3 34-480 Jabłonka

  • Dyżur projektanta 10:00 do 13:00 oraz 14:00 – 18:00


Niezbędne materiały informacyjne, z możliwością ich pobrania zostały zamieszczone poniżej:

PLAKATY INFORMACYJNE:

ULOTKI

ORIENTCJA

PLANY SYTUACYJNE

Plan sytuacyjny WARIANT 1

Plan sytuacyjny WARIANT 2

Plan sytuacyjny WARIANT 3

Plan sytuacyjny WARIANT 4

Plan sytuacyjny WARIANT 5

Węzeł Zabornia

FILMY

PREZENTACJA

ANKIETA

Ankietę z wnioskami należy dostarczyć w terminie do dnia 24.09.2021 r. za pomocą:

  • poczty elektronicznej – na adres: info.pl@sweco.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Studium korytarzowe DK-7 – Rabka-Chyżne”
  • Poczty – na adres: Sweco Polska Sp. z o.o., ul. Bracka 28, 40-858 Katowice,
  • Przedmiotową ankietę można również wypełnić elektronicznie poniżej, klikając w NINIEJSZY LINK.