/ OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Opracowanie studium korytarzowego dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka-Chyżne”.

/ LOKALIZACJA INWESTYCJI:

 • Województwo: małopolskie
 • Powiat: nowotarski
 • Początek inwestycji: węzeł Zabornia – Rabka Zdrój
 • Koniec inwestycji: przejście graniczne Chyżne

/ NAZWA PROJEKTU:

Opracowanie studium korytarzowego dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka-Chyżne”.

/ INFORMACJE OGÓLNE:

 • Celem studium korytarzowego jest określenie lokalizacji pasa drogowego pod nowe zamierzenie inwestycyjne z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych, środowiskowych i społecznych z zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • Finalnie powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o parametrach drogi ekspresowej o długości ok. 35 km, którego celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z istniejącej DK 7 na odcinku Rabka – Chyżne.

/ PARAMETRY TECHNICZNE:

 • klasa techniczna: GP (S)
 • przekrój poprzeczny: 2×2
 • szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,5m
 • szerokość poboczy gruntowych: min. 1,5m (S: 0,75 – 2,25m)
 • szerokość pasa dzielącego: min. 5,0 m
 • nawierzchnia: bitumiczna
 • kategoria ruchu: KR6
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Docelowe parametry techniczne zostaną dobrane na podstawie m. in. analiz i prognoz ruchu.

/ ZAKRES PROJEKTU TO M.IN.:

 • Opracowanie rozwiązań technicznych dla 5 wariantów trasy
 • Wykonanie analizy i prognozy ruchu 
 • Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Analiza wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko
 • Konsultacje społeczne
 • Określenia wstępnych kosztów inwestycji 
 • Analiza korzyści i kosztów wariantów inwestycyjnych