Zdjęcia z terenu

Początek opracowania
Raba Wyżna – koniec MPZP
Raba Wyżna
Podwilk
Widok na Zawoda
Pomiędzy Podwilkiem a Orawą
Orawka
Widok na DW 957
Skrzyżowanie DW 957 Zubrzyca
Widok na Chyżne strona lewa
DW 962
Widok na Chyżne strona prawa
Koniec opracowania