Postęp robót

/ AKTUALNE ZAAWANSOWANIE PRAC

 • 27.05.2021 – Odbyła się 1 Rada Techniczna
 • 08-10.06.2021 – Wykonawca wykonał pomiary ruchu w uzgodnionych wcześniej przez lokalizacjach
 • 18.06.2021 – Na wniosek Wykonawcy odbyło się spotkanie robocze

/ KALENDARIUM PRAC

Prace odbywają się zgodnie z kalendarium prac zamieszczonym poniżej:

 1. Podpisanie umowy 30.04.2021
 2. Wstępne prace projektowe wraz z opracowaniem analizy i prognozy ruchu – do 30.08.2021
 3. Spotkania informacyjne wraz z opracowanie raportu – 01.09.2021 – 29.09.2021r.
  1. Spotkanie informacyjne w Gminie Spytkowice – 14.09.2021
  2. Spotkanie informacyjne w Gminie Raba Wyżna – 15.09.2021
  3. Spotkanie informacyjne w Gminie Jabłonka – 16.09.2021
 4. Prace projektowe – 30.09.2021 – 03.01.2022
 5. Posiedzenie ZOPI wraz z protokołem – 04.01.2022
 6. Wprowadzenie uwag po posiedzeniu ZOPI i odbiór ostateczny opracowania  04.01.2022 – 28.02.2022