W ramach kolejnego opracowania dokumentacji jakim jest Studium Techniczno Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R), Wykonawca winien uwzględniać następujące warianty z opracowanego Studium Korytarzowe:

Wariant I, Wariant IIA z uwagą, że należy dodatkowo przeanalizować możliwość przejścia po zachodniej stronie centrum m. Chyżne, Wariant VIA, oraz dodatkowy wariant będący kompilacją opracowanych w ww. Studium Korytarzowym wariantów korytarzy i/lub nowego przebiegu korytarza.”

Wariant VI – uszczegółowienie

Zamieszczony wariant stanowi uszczegółowienie wariantu VI w odniesieniu do wydanej przez Władze Gminę Jabłonka opinii z września 2021. http://dk7rabkachyzne.pl/wp-content/uploads/2022/01/2_VIa_1_Plan_Sytuacyjny.pdf http://dk7rabkachyzne.pl/wp-content/uploads/2022/01/2_VIa_2_Plan_Sytuacyjny.pdf http://dk7rabkachyzne.pl/wp-content/uploads/2022/01/2_VIa_3_Plan_Sytuacyjny.pdf

Materiały informacyjne do pobrania

Poniżej zamieszczono materiały informacyjne do pobrania: Raport ze spotkań informacyjnych Zestawienie wniosków Warianty dodatkowe 2A_1 2A_2 2A_3 4A_1 4A_2 4A_3 6_1_hybryda 6_2_hybroda 6_3_hybryda Wariant II Chyżne Plan sytuacyjny Niweleta Wariant III Chyżne Plan sytuacyjny Niweleta

Spotkanie informacyjne

W dniach 14.09 -16.09.2021r. odbędą się spotkania informacyjne dotyczące Opracowania studium korytarzowego dla zadania pn.: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka-Chyżne”. Na spotkaniach zainteresowani będą mieli możliwość indywidualnej rozmowy z Projektantem na temat inwestycji. DOKŁADNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ 14.09.2021r., godz: 16:00-18:00 w budynku OSP Spytkowice 13 34-745 Spytkowice Dyżur … Czytaj dalej

Umowa na Studium korytarzowe dla dwujezdniowej DK7 Rabka – Chyżne podpisana

Opracowaniem Studium korytarzowego dla dwujezdniowej DK7 na odcinku Rabka – Chyżne zajmie się firma Sweco Polska. Studium ma być przygotowane dla drogi klasy GP w na parametrach klasy S, w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy. Zakres zadania Zadaniem wykonawcy jest opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, … Czytaj dalej