W ramach kolejnego opracowania dokumentacji jakim jest Studium Techniczno Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R), Wykonawca winien uwzględniać następujące warianty z opracowanego Studium Korytarzowe:

  • Wariant I,
  • Wariant IIA z uwagą, że należy dodatkowo przeanalizować możliwość przejścia po zachodniej stronie centrum m. Chyżne,
  • Wariant VIA,

oraz

  • dodatkowy wariant będący kompilacją opracowanych w ww. Studium Korytarzowym wariantów korytarzy i/lub nowego przebiegu korytarza.”