Wariant VI – uszczegółowienie

Zamieszczony wariant stanowi uszczegółowienie wariantu VI w odniesieniu do wydanej przez Władze Gminę Jabłonka opinii z września 2021.